Hình thức thanh toán

Khi mua hàng tại LaptopViệt Cường, bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng chuyển tiền vào Tài khoản của chúng tôi. Sau khi kiểm tra và xác nhận với ngân hàng về số tiền bạn đã chuyển, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng.
 
Lưu ý: Khi thực hiện giao dịch, bạn vui lòng giữ lại hóa đơn hoặc biên lai để đối chiếu khi cần thiết.

Để lại bình luận